Fångstrapporter

Inlämnade fångstrapporter 2016

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

Simon2016-05-24 Harr 36 Hane Ja Fluga
Simon2016-05-24 Harr 39 Vet ej Ja Fluga