Fångstrapporter

Inlämnade fångstrapporter 2015

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

William Lundgren2015-10-21 Lax 100 10 Hona Ja Fluga
Richard Lindahl2015-10-10 Lax 70 Hane Ja Spinn
Richard Lindahl2015-10-08 Lax 97 11.5 Hona Nej Spinn
Richard Lindahl2015-09-27 Lax 55 Vet ej Ja Spinn
Richard Lindahl2015-09-13 Lax 70 Vet ej Ja Spinn
Fettfenan var klippt på den.
Tommy Vallmark2015-09-04 Lax 0 6.3 Hona Nej Spinn