Regler

Sportfiske med handredskap är tillåtet efter lösande av fiskekort. För att lösa fiskekort, se här.

Nedan beskrivs vilka regler som gäller för fiske i lejonströms FVO.

Datum och mått

Fisketider enligt Hav:s (Fiskeriverkets) bestämmelser. Se Svenska fiskereglers hemsida

Fiske är tillåtet hela dygnet.

Kräftfiske är förbjudet

Minimimått:

  • Lax 50 cm
  • Öring 50 cm
  • Harr 35 cm

Fisketillsyn

Fiskevårdsområdet har fisketillsynsmän som bevakar fisket, framförallt med uppgift att förhindra ryckfisket i älven som skadar fiskarna allvarligt.

Fisket får bedrivas med ett handredskap per person från land eller båt.

Maximal krokstorlek : Max 15mm kroköppning

Fiskekortet gäller för Isfiske, kastspö, flugspö och metspö samt drag efter båt. Nätfiske är förbjudet!

Fiskekort ska medföras och uppvisas för fisketillsyningsman.

Fiskekort får ej överlåtas.

Innehavaren ska kunna uppvisa legitimation.

Ovan kabelmarkeringen i Mobacken ska båtfiskare lämna företräde till fiskare på land.

Felkrokad fisk ska utan undantag återutsättas.

Ryckfiske är absolut förbjudet- beivras enligt gällande lag

Överträdelser mot fiskevårdsområdets och/eller Havs- och Vattenmyndighetens fiskeförordningar kan leda till att kontrollavgift tas ut.

Fångstrapportering

Den som fiskar bör absolut lämna fångstrapport på Öring och Lax över 50 cm, helst under samma dag. Uppgifter vad gällande art, längd, antal och om fisken är avlivad eller återutsatt ska noteras.
Detta ska ske via hemsidan.

Skadad eller sjuk fisk

SVA har skapat en hemsida där man kan rapportera in skadad/sjuk fisk. Rapportera gärna om ni ser sådana på följnade länk: https://rapporterafisk.sva.se/

Återutsättning

Återutsätt gärna fisk som du inte behöver.
Att tänka på när du återutsätter fisk:

  • Ta aldrig i fisken med torra händer.
  • Låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med peang eller tång.
  • Håll fisken tills den står på egen hand, släpp då försiktigt taget.
  • Tänk på att inte stressa fisken i onödan!

Inte att förglömma

  • Värna om naturen och håll den ren!
  • Lämna de platser ni besöker så som ni vill finna dem
  • Ser ni någonting som behöver åtgärdas eller vill ni föreslå någonting, kontakta gärna oss på info@lejonstromsfvo.se.